Стефан Херманс

Стефан Херманс

Директор на Дирекция „Политики, стратегия и оценяване“ в ГД Образование, младеж, спорт и култура на Европейската комисия

Stefaan HERMANS is Director of Policy Strategy and Evaluation in the Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture at the European Commission.

Стефан Херманс е Директор на Дирекция „Политики, стратегия и оценяване“ в ГД Образование, младеж, спорт и култура на Европейската комисия. Преди това е бил шеф на кабинета на Комисаря по въпросите на заетостта, социалната политика и уменията, Мариан Тейсен. Предходни позиции включват шеф на отдели за „Университети и изследователи“, „Умения“ и „Гъвкави общества“ в ГД „Наука, изследвания и иновации“ на ЕК и Секретар на Комитета по заетостта на ЕС. Стефан Херманс също така преподава Европейски политики в Университета в Льовен, Белгия.