Еммануел Артур

Еммануел Артур

Изпълнителен директор на „Нестле България“ АД

Еммануел Артур понастоящем е Изпълнителен директор на „Нестле България“ АД. Той има повече от 30 години професионален опит в Нестле на различни управленски позиции. 23 години от неговата кариера преминават в над 8 различни страни като Франция, Великобритания, Швейцария, Египет, Русия и сега в България. Еммануел Артур завършва ESSEC Бизнес училище във Франция.

Еммануел Артур понастоящем е Изпълнителен директор на „Нестле България“ АД.

Той има повече от 30 години професионален опит в Нестле на различни управленски позиции. 23 години от неговата кариера преминават в над 8 различни страни като Франция, Великобритания, Швейцария, Египет, Русия и сега в България.

Еммануел Артур завършва ESSEC Бизнес училище във Франция.