Александър Ангелов

Александър Ангелов

Управител на Център за творческо обучение

Управител на Център за творческо обучение, първият Google сертифициран иноватор в България. Работата му го е отвела в над 700 училища в България и по света. Александър е член на комисията за иновативни училища към МОН и понастоящем е отдаден на целта да вкара всички български училища в облака. Разбира от технологии и образование, инженер,…

Управител на Център за творческо обучение, първият Google сертифициран иноватор в България. Работата му го е отвела в над 700 училища в България и по света. Александър е член на комисията за иновативни училища към МОН и понастоящем е отдаден на целта да вкара всички български училища в облака.
Разбира от технологии и образование, инженер, докторант в Пловдивски Университет с тема “Промяна на образователната организация при внедряване на облачна платформа.”. TEDx Varna