Христина Дачева

Христина Дачева

Мрежа на учителите новатори

Дългогодишен лектор в различни онлайн и офлайн курсове и семинари за облачни технологии, електронни образователни платформи, електронни социални умения и др. Разработчик на електронно учебно съдържание, мултимедийни и видео уроци и тестове за деца и възрастни. Създаване на учебни материали и помощна информация. Разработване и внедряване на уеб базирани информационни системи и приложения.

Дългогодишен лектор в различни онлайн и офлайн курсове и семинари за облачни технологии, електронни образователни платформи, електронни социални умения и др. Разработчик на електронно учебно съдържание, мултимедийни и видео уроци и тестове за деца и възрастни. Създаване на учебни материали и помощна информация. Разработване и внедряване на уеб базирани информационни системи и приложения.