Таньо Стойчев

Таньо Стойчев

Директор на ПГ "Хенри Форд", София

Инж. Таньо Стойчев Стойчев е директор на Професионална гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд“ от 1994 г.  до днес. По образование е машинен инженер, магистър – специалност “ДВГ“ Висш машинно- електротехнически институт „В. И. Ленин“ – София. Ръководил е над 15 проекта по програмите „ФАР“, „Леонардо да Винчи“, МТСП – Европейски социален фонд, ОП „Развитие на човешките…

Инж. Таньо Стойчев Стойчев е директор на Професионална гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд“ от 1994 г.  до днес. По образование е машинен инженер, магистър – специалност “ДВГ“ Висш машинно- електротехнически институт „В. И. Ленин“ – София.

Ръководил е над 15 проекта по програмите „ФАР“, „Леонардо да Винчи“, МТСП – Европейски социален фонд, ОП „Развитие на човешките ресурси“ и др. Носител на почетното отличие „Неофит Рилски” за принос в развитието на образованието в България.

Професионална гимназия по транспорт и енергетика  „Хенри Форд“ е най-голямото професионално училище в страната и осъществява подготовката на квалифицирана работна сила за два основни отрасъла на икономиката – транспорта и енергетиката. Обучението се реализира по 12 специалности в двете професионални направления и са включени в индикативния списък на професиите и специалностите, за които е очертан траен недостиг на работна сила в следващите 5 години.