Стамен Кочков

Стамен Кочков

Председател на Българската асоциация на софтуерните компании 2014-2017 г.

Стамен Кочков е Председател на Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) от 2014-2017 г. и отговаря за образователната дейност на асоциацията като член на Управителния й съвет. Представя България в търговски делегации в САЩ и Южна Корея. Ръководи работата на БАСКОМ по въвеждането на новата специалност „Приложен програмист“. Професионалист с повече от 20 години опит в…

Стамен Кочков е Председател на Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) от 2014-2017 г. и отговаря за образователната дейност на асоциацията като член на Управителния й съвет. Представя България в търговски делегации в САЩ и Южна Корея. Ръководи работата на БАСКОМ по въвеждането на новата специалност „Приложен програмист“. Професионалист с повече от 20 години опит в софтуерната индустрия и Вицепрезидент за Core Platform Java Technologies в SAP Labs Bulgaria. Основава и развива екипи с до 130 специалисти в компанията. Член на разширения лидерски екип на SAP Labs с членове по целия свят.