Светослав Сотиров

Светослав Сотиров

Председател на УС на Асоциацията на завършилите ТУЕС

Светослав Сотиров е завършил Технологично училище „Електронни системи“ към ТУ-София и днес е член на Обществения съвет на училището и председател на Управителния съвет на Асоциацията на завършилите ТУЕС. Той работи в софтуерния бранш от 20 години и е собственик на компания за банков софтуер. Основател е на фондация „Електронно училище“ и е разработил bgclass.net – платформа за електронен дневник и бележник…

Светослав Сотиров е завършил Технологично училище „Електронни системи“ към ТУ-София и днес е член на Обществения съвет на училището и председател на Управителния съвет на Асоциацията на завършилите ТУЕС. Той работи в софтуерния бранш от 20 години и е собственик на компания за банков софтуер. Основател е на фондация „Електронно училище“ и е разработил bgclass.net – платформа за електронен дневник и бележник за българските училища.