Росен Богомилов

Росен Богомилов

Зам.-директор на 106 ОУ “Григорий Цамблак”

Росен Богомилов е зам.-директор на 106 ОУ “Григорий Цамблак”, гр. София, и учител по история и география. Завършва специалност история и география във Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий” и образователен мениджмънт в СУ “Св. Климент Охридски”. Росен е възпитаник на програмата на фондация “Заедно в час” и част от управителния съвет на организацията.

Росен Богомилов е зам.-директор на 106 ОУ “Григорий Цамблак”, гр. София, и учител по история и география. Завършва специалност история и география във Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий” и образователен мениджмънт в СУ “Св. Климент Охридски”. Росен е възпитаник на програмата на фондация “Заедно в час” и част от управителния съвет на организацията.