Поли Янкова

Поли Янкова

Основател на MindHub

Поли Янкова е основател на стартиращата компания MindHub, подпомагаща развитието на обазователната общност в България, която вече 3 години обучава деца на възраст между 6 и 11 години на основи на програмирането. Преди създаването на MindHub тя придобива опрофесионалния си опит в големи компании на различни позиции, като през свободното си време, като нейно хоби,…

Поли Янкова е основател на стартиращата компания MindHub, подпомагаща развитието на обазователната общност в България, която вече 3 години обучава деца на възраст между 6 и 11 години на основи на програмирането. Преди създаването на MindHub тя придобива опрофесионалния си опит в големи компании на различни позиции, като през свободното си време, като нейно хоби, се занимава с преподаване на математика на ученици.

Идеята за създаването на MindHub се заражда когато Поли става майка, при нейния първи сблъсък с образователната ни система. Тя вижда редица пропуски и минуси в програмата, по която се учат децата и решава да създаде място, което да дава възможност децата да придобият по алтернативен начин уменията, които ще им бъдат необходими за успех в професиите на бъдещето.