Петя Евтимова

Петя Евтимова

Ръководител на екипа за управление на проект „ДОМИНО“

Петя Евтимова е юрист по образование със значителен опит в областта на държавното управление, образованието, международните отношения и управлението на проекти. Заемала е поста заместник-министър на труда и социалната политика (2014) и заместник-министър на образованието и науката (2010-2013). Била е член на Надзорните съвети на Националния осигурителен институт (2010-2014) и на Националната здравноосигурителна каса (2011-2012)….

Петя Евтимова е юрист по образование със значителен опит в областта на държавното управление, образованието, международните отношения и управлението на проекти. Заемала е поста заместник-министър на труда и социалната политика (2014) и заместник-министър на образованието и науката (2010-2013). Била е член на Надзорните съвети на Националния осигурителен институт (2010-2014) и на Националната здравноосигурителна каса (2011-2012). Била е председател на Националната комисия за признаване на висше образование, придобито в чужбина (2010-2013) и на Националния съвет за кредитиране на студенти и докторанти (2010-2013). Преди това е работила като юридически експерт и началник на отдел „Международно право” в Министерството на образованието и науката. Притежава магистърска степен по право. Владее свободно английски език.

От март 2015 година Петя Евтимова е ръководител на Екипа за управление на проект „Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система”, станал известен като проект ДОМИНО .