Пенка Пенева

Пенка Пенева

Учител в СУ „Нешо Бончев“, Панагюрище

Учител по български език и литература в прогимназиален и гимназиален етап в СУ „Нешо Бончев” от около 16 години. Класен ръководител на Хб клас. Координатор на дейности по приоритет „Партньорство с родители”, проект „Едно училище на всички”, подкрепян от ЦПО. Участник в професионално-учебна общност в училището по проект „Иновативно училище”. Предишен професионален опит – журналист…

Учител по български език и литература в прогимназиален и гимназиален етап в СУ „Нешо Бончев” от около 16 години. Класен ръководител на Хб клас. Координатор на дейности по приоритет „Партньорство с родители”, проект „Едно училище на всички”, подкрепян от ЦПО. Участник в професионално-учебна общност в училището по проект „Иновативно училище”. Предишен професионален опит – журналист в печатни и електронни медии в община Панагюрище.