Панка Илиева Вълева

Панка Илиева Вълева

Учител по история и цивилизации в СУ “Черноризец Храбър”, гр. Пловдив

Бакалавърската си степен завършва в ПУ „Паисий Хилендарски“ със специалност Български език и история. Дипломира магистратура Предучилищна и начална училищна педагогика, което й дава възможност да работи с деца от 3 до 18-годишна възраст. Сертифициран гугъл обучител, със сертификати Google Certified level 1, Google Certified level 2 и Google Trainer. Съосновател на GEG Plovdiv. Споделя,…

Бакалавърската си степен завършва в ПУ „Паисий Хилендарски“ със специалност Български език и история. Дипломира магистратура Предучилищна и начална училищна педагогика, което й дава възможност да работи с деца от 3 до 18-годишна възраст. Сертифициран гугъл обучител, със сертификати Google Certified level 1, Google Certified level 2 и Google Trainer. Съосновател на GEG Plovdiv.

Споделя, че  технологиите са възможност да пренасочи “smart” зависимостта на учениците си към образователна посока.