Нели Колева

Нели Колева

Директор "Публични партньорства", фондация "Заедно в час"

Д-р Нели Колева е начело на отдел „Публични партньорства“ от януари 2016 г. Заема различни длъжности в екипа по обучение и подкрепа на учителите от стартирането на работата на първия випуск през май 2011 г. Oт 2016 насам ръководи консорциум от 15 партньора от 7 европейски държави начело на проект NEWTT: Нов път за нови…

Д-р Нели Колева е начело на отдел „Публични партньорства“ от януари 2016 г. Заема различни длъжности в екипа по обучение и подкрепа на учителите от стартирането на работата на първия випуск през май 2011 г. Oт 2016 насам ръководи консорциум от 15 партньора от 7 европейски държави начело на проект NEWTT: Нов път за нови таланти в преподаването, финансиран по ключова дейност 3 на програма Еразъм+ – експериментални политики в сферата на образованието. Преди присъединяването си към екипа, д-р Колева преподава английска и американска литература, сравнително литературознание, теория и практика на превода, английски, френски и немски език в Universite de Haute Bretagne в Рен, Франция и Rice University в Хюстън, САЩ. Бакалавърската й степен е по американска литература и френски език от Middlebury College, САЩ, а докторската й степен по сравнително литературознание е от Rice University, САЩ.