Мирела Петкова

Мирела Петкова

Гугъл сертифициран обучител, 19.СУ “Елин Пелин”, гр. София

Старши учител по география и икономика и икономически дисциплини на английски език, базов учител по география и икономика, Гугъл сертифициран обучител в 19.СУ “Елин Пелин”, гр. София-от 2009 г. Обича разнообразието и динамиката в работата си, която е приключение и призвание  за нея. Има редица участия в международни обучения и конференции за обмен на образователни…

Старши учител по география и икономика и икономически дисциплини на английски език, базов учител по география и икономика, Гугъл сертифициран обучител в 19.СУ “Елин Пелин”, гр. София-от 2009 г.

Обича разнообразието и динамиката в работата си, която е приключение и призвание  за нея. Има редица участия в международни обучения и конференции за обмен на образователни практики, завършен курс за обучители на тема: „Формиране на предприемачески умения в прогимназиален и гимназиален етап на българските училища“ на Джуниър Ачийвмънт България.  Използва иновационни методи и подходи към учениците си и ги учи  да развиват своите дигитални компетенции и презентационни умения чрез облачни технологии  и инструменти на:”Гугъл инструменти”/споделени документи, презентации/, “Гугъл класна стая” и др. За да привлече вниманието и засили интереса за учене на децата към своя предмет, наред със стандартните методи на преподаване използва и малко познати  техники и подходи като “Стори телинг”, “Монтесори”, “Коучинг”,  “Учене през игра” чрез упражнения – групово или индивидуално на интерактивна дъска или мобилни устройства  през различни платформи и сайтове: “Сетера”,”Геогесър”, “Кахут”, “Каан Академи”, “Гугъл експедиции”, електронни атласи, електронен учебник и др. Рядко използва хартия за тестове, защото изпитва чрез кликер системи, Гугъл форми, интерактивни упражнения  или чрез “Кахут”. Щастлива е, че преподава повече от 17 години предмет, който е пътешествие до най-красивите и интересни кътчета на Земята. Харесва своя предмет, защото именно географията кара учениците да мислят мащабно – да виждат разнообразието и различията в природата, населението, страните и да ценят красотата на България. За нея е важно, че има възможността заедно с децата да обърне внимание на съвременните глобални и локални проблеми, но и да участват в активното им решаване.  Насърчава учениците си да използват целенасочено дигиталните технологии в час.

Неин любим цитат е: ‘’НИЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕМ ПРОМЯНАТА В СВЕТА, КОЯТО ИСКАМЕ ДА ВИДИМ’’,   Ганди.