Милко Сарафов

Милко Сарафов

Директор на СУ „Христо Смирненски“, гр. Брезово

Милко Сарафов e в образователната сфера от 1990 г. като през последните десет години е директор на СУ „Христо Смирненски“, гр. Брезово. В ролята си на директор е бил ръководител и участник в редица образователни проекти, свързани с родителско участие, работа с малцинствени групи, училищна среда, мотивация на ученици и др. Автор на научни публикации…

Милко Сарафов e в образователната сфера от 1990 г. като през последните десет години е директор на СУ „Христо Смирненски“, гр. Брезово. В ролята си на директор е бил ръководител и участник в редица образователни проекти, свързани с родителско участие, работа с малцинствени групи, училищна среда, мотивация на ученици и др. Автор на научни публикации в областта на използването на нови технологии в преподаването, мултикултурализма и извънкласното и извънучилищното преподаване. Завършил е Българска филология в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Има трета професионално-квалификационна степен.