Милена Паскова

Милена Паскова

Директор на ДГ „Изворче“ с.Кабиле

Милена е директор на ДГ „Изворче“ с.Кабиле ,община Тунджа. Работи в сферата на предучилищното образование от 25 години.

Милена е директор на ДГ „Изворче“ с.Кабиле ,община Тунджа. Работи в сферата на предучилищното образование от 25 години.