Мария Атанасова

Мария Атанасова

Заместник-директор, ЕГ „Иван Вазов“, Пловдив

Мария Атанасова е заместник-директор в ЕГ “Иван Вазов”, Пловдив от 2016 г. Завършва магистърската програма на ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий” в специалността френска филология и работи в гимназията като учител по френски език от 2001 г. Сертифициран обучител e на Google. В момента работи активно за  за качественото внедряване на технологиите и облачната платформа…

Мария Атанасова е заместник-директор в ЕГ “Иван Вазов”, Пловдив от 2016 г. Завършва магистърската програма на ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий” в специалността френска филология и работи в гимназията като учител по френски език от 2001 г. Сертифициран обучител e на Google. В момента работи активно за  за качественото внедряване на технологиите и облачната платформа G suite в администрацията и учебния процес.