Мариета Апостолова Георгиева

Мариета Апостолова Георгиева

Директор Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“, Видин

От 18 години директор на най-голямата професионална гимназия в област Видин – Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“. Машинен инженер, учител по математика и информатика, магистър по образователен мениджмънт. Повече от 15 години опит в разработване и управление на проекти по Еразъм+, Учене през целия живот, Леонардо да Винчи. Национален ECVET експерт 2012 – 2015 година….

От 18 години директор на най-голямата професионална гимназия в област Видин – Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“. Машинен инженер, учител по математика и информатика, магистър по образователен мениджмънт.

Повече от 15 години опит в разработване и управление на проекти по Еразъм+, Учене през целия живот, Леонардо да Винчи. Национален ECVET експерт 2012 – 2015 година.

Двадесет годишен опит в разработване на учебни планове и програми за професионално образование и обучение. Ръководител на Център за професионално обучение на възрастни в гимназията.

Търсач на промяната и експеримента в обазованието, със страст към непознатото и предизвикателствата.