Магдалена Кръстева

Магдалена Кръстева

Учител, СУ „Христо Ботев“, Карнобат

Казвам се Магдалена Кръстева. Завършила съм специалност Биология и химия в Шуменски университет „Константин Преславски“. Работя като учител от 1986 г. Предизвикана съм от възможностите на новите технологии, от различните измерения, които се очертават пред учебния час. Да образоваш е мисия и аз я следвам с любов.

Казвам се Магдалена Кръстева. Завършила съм специалност Биология и химия в Шуменски университет „Константин Преславски“. Работя като учител от 1986 г. Предизвикана съм от възможностите на новите технологии, от различните измерения, които се очертават пред учебния час. Да образоваш е мисия и аз я следвам с любов.