Людмил Попов

Людмил Попов

Учител по български език и литература в СМГ

Учител по български език и литература в Софийската математическа гимназия. Член на Българската асоциация по четене и дългогодишен преподавател в програмата Reading & Writing for Critical Thinking. Известен с нестандартните си методи на преподаване.

Учител по български език и литература в Софийската математическа гимназия. Член на Българската асоциация по четене и дългогодишен преподавател в програмата Reading & Writing for Critical Thinking. Известен с нестандартните си методи на преподаване.