Лилия Аракчиева

Лилия Аракчиева

Център за приобщаващо образование

Лилия Аракчиева работи в Център за приобщаващо образование като ръководител на програма „Едно училище за всички“ – Фаза 2. Предишният ѝ професионален опит е придобит в държавния сектор. Работила е в Министерство на труда и социалната политика и в Администрация на президента, отново с ресор „социална политика“.

Лилия Аракчиева работи в Център за приобщаващо образование като ръководител на програма „Едно училище за всички“ – Фаза 2.
Предишният ѝ професионален опит е придобит в държавния сектор. Работила е в Министерство на труда и социалната политика и в Администрация на президента, отново с ресор „социална политика“.