Лена Парова

Лена Парова

Директор на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ гр.Ветрен

Лена Парова е директор на Основно училище „ Св.св. Кирил и Методий” в град Ветрен. В системата на образованието работи от 28 години, от които 18 години е директор на училище. Уверена е ,че промяната в училище става с ясна цел, съмишленици и че зависи от всички нас, а не само от промяна в нормативната…

Лена Парова е директор на Основно училище „ Св.св. Кирил и Методий” в град Ветрен. В системата на образованието работи от 28 години, от които 18 години е директор на училище. Уверена е ,че промяната в училище става с ясна цел, съмишленици и че зависи от всички нас, а не само от промяна в нормативната уредба. Убедена е, че всички имаме роля за успеха на учениците. Чрез уважение, разбиране, доверие, вяра, правила и сътрудничество между всички страни учителите стават по-уверени, учениците-по-ангажирани, а родителите по-съпричастни.