Красимир Маринов Георгиев

Красимир Маринов Георгиев

Директор на Сливенска професионална гимназия по строителство и геодезия "Арх. Георги Козаров"

Инженер по електроника и автоматика, учител с дългогодишен опит, ръководител и в момента директор на Сливенска професионална гимназия по строителство и геодезия „Арх. Георги Козаров“. Сертифициран преподавател за продуктите на Microsoft, Word, Exel, Powerpoint 2016, както и сертифициран Майкрософт иновативен обучител.

Инженер по електроника и автоматика, учител с дългогодишен опит, ръководител и в момента директор на Сливенска професионална гимназия по строителство и геодезия „Арх. Георги Козаров“. Сертифициран преподавател за продуктите на Microsoft, Word, Exel, Powerpoint 2016, както и сертифициран Майкрософт иновативен обучител.