Йорданка Бенова-Ананиева

Йорданка Бенова-Ананиева

Зам.-кмет „Култура и образование“ Община Бургас

Завършила е висшето си образование в Софийски университет и притежава допълнителна професионална квалификация по Управление и изпълнение на проекти, включително сертификат от International Training Services-London. Йорданка Ананиева е работила по специалността си във фирма „Промет” и СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, където временно е изпълнявала и длъжността директор. Провеждала е обучение на персонала във…

Завършила е висшето си образование в Софийски университет и притежава допълнителна професионална квалификация по Управление и изпълнение на проекти, включително сертификат от International Training Services-London.

Йорданка Ананиева е работила по специалността си във фирма „Промет” и СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, където временно е изпълнявала и длъжността директор. Провеждала е обучение на персонала във фирмите „Кока Кола”, „БТК”, „Бургасбус”, по програмите „Да преуспееш чрез хората” и „Работа в екип”.

Участвала е в управлението и реализацията на проекти към програми към Министерството на образованието, Културната програма на ЕС, Програма „ФАР“ ЕС, Фондация “Отворено общество”, Фондация за реформа на местното самоуправление, Министерството на регионалното развитие и благоустройство и Световна банка.

Председател е на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.