Ива Бонева

Ива Бонева

Основател и изпълнителен директор на Център за приобщаващо образование

Ива Бонева е основател и изпълнителен директор на Център за приобщаващо образование. Тя има магистратура по Социално развитие и социална политика от Университета в Манчестър, Великобритания и е докторант в СУ „Св. Климент Охридски“, Социална педагогика. С опит в социалната политика и социалното развитие – тя е работила за Програмата за развитие на ООН, Католически…

Ива Бонева е основател и изпълнителен директор на Център за приобщаващо образование. Тя има магистратура по Социално развитие и социална политика от Университета в Манчестър, Великобритания и е докторант в СУ „Св. Климент Охридски“, Социална педагогика. С опит в социалната политика и социалното развитие – тя е работила за Програмата за развитие на ООН, Католически служби за помощ, Фонд „Спасете децата”, както и за български неправителствени организации.

Ива е сред основателите и е член на Съвета на Българската платформа за международно развитие, член на Съвета на Отдела за международно специализирано образование и услуги (DISES), научен стипендиант по програма „Чийвнинг“ на Министерството на външните работи и по въпросите на Британската общност на Обединеното кралство, стипендиант на Германския фонд „Маршал“ на САЩ и носител на отличие от президента на Република България за забележителен принос и заслуги в защитата на правата на децата.