Здравко Дучев

Здравко Дучев

Мениджър екипи и софтуерни разработки, ЕПАМ Системс

Здравко  има повече от 20 години международен опит в разработване на софтуерни решения, управление на проекти и ръководене на екипи. Активно подпомага инициативи за популяризирането на ИТ професиите в България, развитие на ключови за ИТ сектора компетентности, за реформа на образователната система, въвеждане на нови методи на обучение и намаляване на “разминаването” с нуждите на бизнеса, както и за мотивирането…

Здравко  има повече от 20 години международен опит в разработване на софтуерни решения, управление на проекти и ръководене на екипи. Активно подпомага инициативи за популяризирането на ИТ професиите в България, развитие на ключови за ИТ сектора компетентности, за реформа на образователната система, въвеждане на нови методи на обучение и намаляване на “разминаването” с нуждите на бизнеса, както и за мотивирането на младите поколения за ранно формиране на базови умения, необходими за професиите на бъдещето.

Здравко вярва в ролята на обучението, както и на свободното споделяне на опит и знания, за устойчивото развитие на ИТ сектора в страната и извън нея. Той представя на местно ниво EPAM eKids, Garage и University – програмите на EPAM Systems за подпомагане на деца, ученици и студенти, за развиване на умения за програмиране и формиране на STEM и преносими умения (soft skills). Като част от експертния съвет на Асоциация на софтуерните инженери (ase.bg) подпомага изграждането на нагласи за обучение през целия живот, формиране на планове за развитие и кариерни пътища съобразени с последните тенденции в индустрията, както и базирани на лични силни страни и интереси. Съорганизатор на независимата общност ТechTalks.bg, която обединява IT специалисти, инициира и подпомага безплатни събития за споделяне на знания.