Елена Вързилова

Елена Вързилова

Google Educators Group, Bulgaria

Преподавател съм по български език и литература в Езикова гимназия „Иван Вазов“, град Пловдив. Завършила съм специалност „Българска филология“ в ПУ „Паисий Хилендарски“. През десетте си години учителски стаж съм носител на не един приз в областта на иновативното преподаване и разработването на електронни учебни материали, заради което съм удостоена и с Почетния знак на…

Преподавател съм по български език и литература в Езикова гимназия „Иван Вазов“, град Пловдив. Завършила съм специалност „Българска филология“ в ПУ „Паисий Хилендарски“. През десетте си години учителски стаж съм носител на не един приз в областта на иновативното преподаване и разработването на електронни учебни материали, заради което съм удостоена и с Почетния знак на ЕГ „Иван Вазов“. В момента продължавам квалификацията си в магистърска програма „Образованието по български език и литература в средните училища“ към същия университет. Работя по дейности по програма Еразъм+ . Сертифициран учител съм на Google, Level 2,  съосновател и лидер на Google Educator Group Bulgaria и Google Educator Group Plovdiv.

Обичам учениците си, заради което все по-активно „летя в облаците“, наслаждавайки се заедно с тях на VIP-услугите на G Suite for Education.