Екатерина Граменова

Екатерина Граменова

Основател на Академия НИКЕ

Екатерина Граменова е завършила бакалавърска степен по “Бизнес администрация” в Унгария и магистърска степен по “Мениджмънт”, специализация “Маркетинг”, във Великобритания. През 2012-2014 г. преподава английски език по програма “Заедно в час”. От 2015 г. е основател на Академия НИКЕ, организация, която осигурява качествено обучение за професионална квалификация на педагогически кадри. Екатерина черпи опит и добри…

Екатерина Граменова е завършила бакалавърска степен по “Бизнес администрация” в Унгария и магистърска степен по “Мениджмънт”, специализация “Маркетинг”, във Великобритания. През 2012-2014 г. преподава английски език по програма “Заедно в час”. От 2015 г. е основател на Академия НИКЕ, организация, която осигурява качествено обучение за професионална квалификация на педагогически кадри. Екатерина черпи опит и добри практики както от мрежата на Teach for All, така и от обучения и конференции във и извън България.
В рамките на професионалната си реализация в сферата на образованието Екатерина е ръководила два проекта: “Ефективно училищно лидерство за успеха на всяко дете” по програмата Еразъм+ на Европейския съюз и “Развиване на гражданска грамотност у учениците” по програма Европа на Столична община.