Евгения Волен

Евгения Волен

Директор на програма “Познание и грижи в ранна възраст” към Тръст за социална алтернатива

Като директор на програма “Познание и грижи в ранна възраст” към Тръст за социална алтернатива (ТСА), Евгения Волен отговаря за подобряване потенциала на малките деца от бедни общности, с фокус върху ромите, да се радват на по-добри резултати в училище и в живота. Под нейно ръководство ТСА успешно проведе проект, обект на първата по рода…

Като директор на програма “Познание и грижи в ранна възраст” към Тръст за социална алтернатива (ТСА), Евгения Волен отговаря за подобряване потенциала на малките деца от бедни общности, с фокус върху ромите, да се радват на по-добри резултати в училище и в живота. Под нейно ръководство ТСА успешно проведе проект, обект на първата по рода си в източна Европа оценка на въздействието чрез рандомизирано контролирано проучване в национален мащаб. Резултатите от изследването, заедно с усилията на Евгения да подкрепи изграждането на експертна мрежа по темата, днес задвижват реална промяна в държавни и донорски политики и практики.