Ева Майдел

Ева Майдел

Евродепутат

От 2014 г. Ева Майдел е член на Европейския парламент като представител на ГЕРБ/ЕНП. Тя е председател на най-голямата организация на асоциации и граждански движения в Европа – Европейско международно движение и съосновател на сдружение „Образование България 2030“. През годините Майдел работи активно за по-качествено образование, повече възможности за предприемачите и внедряването на нови технологии…

От 2014 г. Ева Майдел е член на Европейския парламент като представител на ГЕРБ/ЕНП. Тя е председател на най-голямата организация на асоциации и граждански движения в Европа – Европейско международно движение и съосновател на сдружение „Образование България 2030“.

През годините Майдел работи активно за по-качествено образование, повече възможности за предприемачите и внедряването на нови технологии в икономиката. В Европарламента тя е член е на Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите и в Комисията по икономически и парични въпроси, както и на Делегациите за връзки с Китай и САЩ.

Като докладчик в Европейския парламент по Новата програма за уменията Ева Майдел се застъпва за политики за целия съюз, които да помогнат на новото поколение да развива своя потенциал. Ева Майдел е посланик на кампанията Електронни умения за работни места на Европейската комисия, фокусирана върху значението на дигиталните умения за намирането на работа. Tя подкрепя европейската мрежа за предприемаческо образование EE-HUB, обединяваща експерти, бизнес и политици с цел стимулиране на образованието за предприемачи в цяла Европа, Coder Dojo – глобална мрежа от безплатни клубове за програмиране за деца от 6 до 16 години, както и Европейската седмица на програмирането