Доц. д-р инж. Стела Стефанова

Доц. д-р инж. Стела Стефанова

Директор на Технологично училище “Електронни системи”

Доц. Стела Стефанова е преподавател по компютърни мрежи и електроника в Технологично училище „Електронни системи“ към ТУ-София вече 25 години. Тя е и дългогодишен заместник-директор, а от 2013 г. и директор на водещото технологично училище в София. Нейни възпитаници са едни от най-успешните ИТ професионалисти и предприемачи в сектора на информационните и комуникационни технологии. Усилията на…

Доц. Стела Стефанова е преподавател по компютърни мрежи и електроника в Технологично училище „Електронни системи“ към ТУ-София вече 25 години. Тя е и дългогодишен заместник-директор, а от 2013 г. и директор на водещото технологично училище в София. Нейни възпитаници са едни от най-успешните ИТ професионалисти и предприемачи в сектора на информационните и комуникационни технологии. Усилията на доц. Стефанова като директор на ТУЕС са насочени към развиване на активна връзка с бизнесавъвличане на завършилите в живота на училището и поддържане на високи критерии в работата на преподавателите, така че обучението на учениците да отговаря на актуалните тенденции и високите очаквания на бизнеса.