Димитър Лазаров

Димитър Лазаров

Ръководител стратегии, политики и програми в Център за приобщаващо образование

Димитър Лазаров е ръководител стратегии, политики и програми в Център за приобщаващо образование. Работи по проекти в областта на глобалното образование, превенция на дискриминацията и борба с отпадането от училище.

Димитър Лазаров е ръководител стратегии, политики и програми в Център за приобщаващо образование. Работи по проекти в областта на глобалното образование, превенция на дискриминацията и борба с отпадането от училище.