Димитрина Тодорова

Димитрина Тодорова

Директор на ПГ по компютърно програмиране и иновации, Бургас

През последните години съм работила по проекти, свързани с приложението на информационните технологии в образованието. Моята дейност е фокусирана върху обучение на ученици за подготовка и явяване на състезания и сертификационни изпити. Обучение на учители с цел да изградят и администрират локални компютърни мрежи за нуждите на обучението по различни учебни дисциплини. Професионален опит За периода на двадесет и пет…

През последните години съм работила по проекти, свързани с приложението на информационните технологии в образованието. Моята дейност е фокусирана върху обучение на ученици за подготовка и явяване на състезания и сертификационни изпити. Обучение на учители с цел да изградят и администрират локални компютърни мрежи за нуждите на обучението по различни учебни дисциплини.

Професионален опит

За периода на двадесет и пет годишният ми трудов стаж в системата на образованието съм участвала в регионални и национални проекти свързани с въвеждане на информационните технологии и разработка на учебни програми в системата на българското образование.

Магистър по Математика и Информатика

Администриране на Server 2008 R2, Visual Studio – VB, C#,

Администриране на уеб базирани среди – MOODLE, Coppermine, Word Press

Инструктор в Microsoft IT Academy, Администратор в Certiport center

Обучител и инструктор на учители за използване на локални и уев базирани инструменти за електронно обучение