Десислава Бошнакова

Десислава Бошнакова

Директор на ДГ „Детски свят“, град Горна Оряховица

Десислава е директор на ДГ „Детски свят“, град Горна Оряховица. Завършила ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“ с бакалавърска степен по предучилищна и начална училищна педагогика и магистърска степен по „Организация и управление на образованието“. Проявява интерес към изследването и прилагането на иновативни практики за работа с деца от бедни семейства, в предучилищна възраст.

Десислава е директор на ДГ „Детски свят“, град Горна Оряховица.

Завършила ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“ с бакалавърска степен по предучилищна и начална училищна педагогика и магистърска степен по „Организация и управление на образованието“. Проявява интерес към изследването и прилагането на иновативни практики за работа с деца от бедни семейства, в предучилищна възраст.