Гергана Раковска

Гергана Раковска

Председател на Фондация на бизнеса за образованието

Гергана Раковска е председател на Фондация на бизнеса за образованието (ФБО) и директор на Националния борд на сертифицираните кариерни консултанти в България. Гергана работи активно за утвърждаване на кариерното ориентиране и ролята на кариерните консултанти в образованието и пазара на труда в България от повече от 15 години. ФБО е сертифицирала над 1000 кариерни консултанти,…

Гергана Раковска е председател на Фондация на бизнеса за образованието (ФБО) и директор на Националния борд на сертифицираните кариерни консултанти в България. Гергана работи активно за утвърждаване на кариерното ориентиране и ролята на кариерните консултанти в образованието и пазара на труда в България от повече от 15 години. ФБО е сертифицирала над 1000 кариерни консултанти, създала е над 100 кариерни центъра и е консултирала кариерно над 10000 възрастни и младежи през последните 12 години.