Галин Цоков

Галин Цоков

Професор по управление на образованието в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“

Галин Цоков е професор по управление на образованието в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, доктор по педагогика. Зам-декан на Педагогически факултет и директор на Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Член на Постоянната комисия по педагогически науки и социални дейности  на Националната агенция по оценяване и акредитация и…

Галин Цоков е професор по управление на образованието в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, доктор по педагогика. Зам-декан на Педагогически факултет и директор на Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Член на Постоянната комисия по педагогически науки и социални дейности  на Националната агенция по оценяване и акредитация и член на Комисията за иновативните училища към МОН.

Специализирал е в Цюрихския педагогически университет (2015 г.), образователно лидерство в Банк стрийт колеж по образованието, Ню Йорк (2014 г.), образователен мениджмънт във Валенсия, Испания, образователен мениджмънт с профил организационен мениджмънт в образованието в Амстердамски университет (2002 г.)

Участвал е като ръководител, координатор и член в повече от десет международни и национални научни и образователни проекта. Автор е на над 100 научни публикации, издадени в България и чужбина