Вяра Хартарска

Вяра Хартарска

Заместник-директор 104 ОУ „Захари Стоянов“, София

Вяра Хартарска работи повече от 30 години в сферата на образованието. От 2014 г. до момента е участник в проекта „Едно училище за всички“. Споделя идеите и пряко участва в процесите за изграждане на приобщаващо училище и за промяна на нагласите в обществото към приобщаването.

Вяра Хартарска работи повече от 30 години в сферата на образованието. От 2014 г. до момента е участник в проекта „Едно училище за всички“. Споделя идеите и пряко участва в процесите за изграждане на приобщаващо училище и за промяна на нагласите в обществото към приобщаването.