Весела Русева

Весела Русева

„Бъдещи изследователи“

Като учител си сътрудничи с Център за творческо обучение още от 2013 г. по проекта SUSTAIN. Въвлича учениците си в учене чрез преживяване в Детски образователен център към НИМ и благотворителни изяви в Дом за стари хора „Св. Василий Велики“. Отваря вратите на класната си стая за родители, еколози от БДЗП, представители на EVN и…

Като учител си сътрудничи с Център за творческо обучение още от 2013 г. по проекта SUSTAIN. Въвлича учениците си в учене чрез преживяване в Детски образователен център към НИМ и благотворителни изяви в Дом за стари хора „Св. Василий Велики“. Отваря вратите на класната си стая за родители, еколози от БДЗП, представители на EVN и БАН. Помага им да се докоснат до необятния космос, като участват в програмата “Бъдещи изследователи” и се занимават с наука по един уникален начин. Регионален мениджър в открития през 2017 г. офис на Центъра в гр. Пловдив. Възпитаник на Пловдивския, Великотърновския и Тракийския университет.