Весела Герчева

Весела Герчева

Програмен директор в Музейко

Весела Герчева е програмен директор в МУЗЕЙКО – първият детски научен център в България и един от най-големите в Европа. Вярва, че децата трябва да имат красива среда за учене и игра и възможност и свобода да развиват въображението си. Има практически опит в изграждането и развиването на такава среда в Музейко и в традиционни…

Весела Герчева е програмен директор в МУЗЕЙКО – първият детски научен център в България и един от най-големите в Европа. Вярва, че децата трябва да имат красива среда за учене и игра и възможност и свобода да развиват въображението си. Има практически опит в изграждането и развиването на такава среда в Музейко и в традиционни музеи в България, където заедно с Нов Български Университет и фондация Америка за България създава тематични образователни детски кътове.