Васил Радойновски

Васил Радойновски

Управляващ секретариата на Българо-Швейцарска камара

Васил Радойновски е завършил право в СУ „Климент Охридски” през 1989 г. От 1992 година е консултант по управление в швейцарската фирма Индустриконсулт, като от 1997 г. е неин управител, а през 1999 г., след успешно мениджърско изкупуване – управляващ съдружник. От 2010 г. чрез фирмата си поема управлението на секретариата на Българо-швейцарската търговка камара…

Васил Радойновски е завършил право в СУ „Климент Охридски” през 1989 г. От 1992 година е консултант по управление в швейцарската фирма Индустриконсулт, като от 1997 г. е неин управител, а през 1999 г., след успешно мениджърско изкупуване – управляващ съдружник. От 2010 г. чрез фирмата си поема управлението на секретариата на Българо-швейцарската търговка камара в София. През последните 20 години е ръководил редица проекти и екипи в различни области, както и процеси за осигуряване участието на всички заинтересовани страни при вземането на решения и постигане на консенсус по важни въпроси от взаимен интерес. През периода 2015-2017 модерира работата на Форум дуално образование и Националната координационна група по дуално образование. От есента на 2018 г. ръководи ресурсната работна група към секретариата на Консултативния съвет по професионално образование и обучение към Министъра на образованието и науката.