Ваня Трайкова

Ваня Трайкова

Държавен експерт в дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование”

Ваня Трайкова е държавен експерт в дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование”,  Министерство на образованието и науката. Магистър е по „Предучилищна и начална училищна педагогика“ и по „Публична администрация“. Работила е като детски учител в продължение на 9 години, а от 2007 година е експерт в Министерството на образованието и науката. Основните й отговорности…

Ваня Трайкова е държавен експерт в дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование”,  Министерство на образованието и науката. Магистър е по „Предучилищна и начална училищна педагогика“ и по „Публична администрация“. Работила е като детски учител в продължение на 9 години, а от 2007 година е експерт в Министерството на образованието и науката. Основните й отговорности са свързани с разработването и внедряване прилагането на държавните образователни стандарти за предучилищното образование, усвояването на книжовния български език и за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.