Богой Богданов

Богой Богданов

Скръм Мастър и Аджайл Коуч, ЕПАМ Системс

Богой е опитен Скръм Мастър и Аджайл Коуч. Той е фокусиран към оптимизирането на работните процеси на софтуерни екипи, като подпомага създаването на продуктивна и приятелска работна среда. Богой провежда множество обучения свързани с организационната култура, ценности и принципи, които са ключови за успехите на един екип.

Богой е опитен Скръм Мастър и Аджайл Коуч. Той е фокусиран към оптимизирането на работните процеси на софтуерни екипи, като подпомага създаването на продуктивна и приятелска работна среда. Богой провежда множество обучения свързани с организационната култура, ценности и принципи, които са ключови за успехите на един екип.