Антоанета Канева

Антоанета Канева

Учител по математика

Антоанета Канева е учител по математика в Профилирана гимназия „Академик Петко Стайнов“, гр. Казанлък. Преподава от три години, като преди това има опит в корпоративния сектор. Възпитаник е на програмата на фондация „Заедно в час“ и придобива магистърска степен „Учител по математика“ по иновативна магистърска програма в Педагогическия факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Заедно със свой колега…

Антоанета Канева е учител по математика в Профилирана гимназия „Академик Петко Стайнов“, гр. Казанлък. Преподава от три години, като преди това има опит в корпоративния сектор. Възпитаник е на програмата на фондация „Заедно в час“ и придобива магистърска степен „Учител по математика“ по иновативна магистърска програма в Педагогическия факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Заедно със свой колега разработва проект за привличане на различни заинтересовани страни, които да съдействат в работата с учениците. Вярва силно в това, че всички деца трябва да имат равен достъп до качествено образование.