Йордан Политов

Йордан Политов

Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“

Г-н Политов притежава 12-годишен опит в административни и съдебни производства с предмет интелектуална собственост в сферите на търговските марки, патентите за изобретения, промишлените дизайни и авторското право провеждани пред българските съдилища, Патентното ведомство на РБ, Службата за интелектуална собственост на Европейския съюз, Международното бюро на СОИС и Европейското патентно ведомство. Притежава опит в изнасянето на…

Г-н Политов притежава 12-годишен опит в административни и съдебни производства с предмет интелектуална собственост в сферите на търговските марки, патентите за изобретения, промишлените дизайни и авторското право провеждани пред българските съдилища, Патентното ведомство на РБ, Службата за интелектуална собственост на Европейския съюз, Международното бюро на СОИС и Европейското патентно ведомство. Притежава опит в изнасянето на лекции на теми свързани с интелектуалната собственост на различни семинари и обучения.

Магистър е по специалността “Право” и по специалността “Международни отношения” към СУ „Св. Климент Охридски“. От 2010 г. е вписан като квалифициран патентен представител пред Патентното ведомство на РБ и в момента работи като ръководител на Отдел „Интелектуална собственост и иновации“ в Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори”.