Конференция Образование

Конференция Образование

  • Start Date : 11/23/2018
  • Start Time : 9:00am
  • End Date : 11/24/2018
  • End Time : 3:00pm
  • Address : НДК, София

Регистрация

Time Schedule

8:00am - 9:00am

Hall

Откриване

Time Schedule

9:00am - 9:30am

Hall

Зала 3

schedule

Светозар Георгиев

Образование за бъдещето

Time Schedule

9:30am - 10:20am

Hall

schedule

Доброслав Димитров

Образование за икономически растеж: Умения за успешна реализация

Time Schedule

10:20am - 11:20am

Hall

schedule

Powered by Nescafe

Кафе пауза

Time Schedule

11:20am - 11:50am

Hall

Зала 3

schedule

инж. Таня Михайлова

Политики за образование, основани на данни: Обзор на образованието и обучението за 2018 г. - България

Time Schedule

11:50am - 1:00pm

Hall

Зала 3

Обяд

Time Schedule

1:00pm - 2:00pm

Hall

Зала 3

schedule

Фернандо Раймерс

Изграждане на екосистема за ефективно образование

Time Schedule

2:00pm - 2:10pm

Hall

schedule

Александър Ангелов

Иновации в училище: Как училището подготвя младите хора за професиите на настоящето и бъдещето

Time Schedule

2:10pm - 3:00pm

Hall

Зала 3

schedule

Powered by Nescafe

Кафе пауза

Time Schedule

3:00pm - 3:30pm

Hall

Зала 3

schedule

Стефан Стоянов

Нови модели в образованието: Публично-частни партньорства

Time Schedule

3:30pm - 4:30pm

Hall

Зала 3

Днес и утре: Закриване на ден 1 и обявяване на ден 2

Time Schedule

4:30pm - 5:00pm

Hall

Зала 3

schedule

Йордан Политов

Отключване на потенциала на професионалното образование в ерата на технологиите: как да се подготвят техническите кадри за Индустрия 4.0

Time Schedule

9:00am - 10:15am

Hall

Професионалното образование

schedule

Асенка Христова

Повишаване на качеството на професионалното образование в динамично променяща се технологична среда - погледът на професионалните гимназии.

Time Schedule

10:15am - 11:00am

Hall

Професионалното образование

schedule

Powered by Nescafe

Кафе пауза

Time Schedule

11:00am - 11:30am

Hall

Професионалното образование

schedule

Петя Евтимова

Взаимодействие и сътрудничество между бизнеса, местната власт и образователните институции за развитие на образованието в местните общности: проект ʺДОМИНОʺ

Time Schedule

11:30am - 12:00pm

Hall

Професионалното образование

schedule

Стамен Кочков

Как се извличат и включват необходимите за бизнеса компетентности в програмите за обучение - пример от проекта на Баском за професия Програмист

Time Schedule

12:00pm - 12:30pm

Hall

Професионалното образование

schedule

Здравко Дучев

Защо в 6 клас не е рано да започнем със сериозно професионално ориентиране. Превенция на отпадането и съхраняването на трудовите ресурси

Time Schedule

12:30pm - 1:00pm

Hall

Професионалното образование

schedule

Проф. Херман Абс

"Нов път за нови таланти“ или как да привлечем млади учители в професията

Time Schedule

9:00am - 10:00am

Hall

Привличане, обучение и задържане на учители

schedule

Милена Димитрова

Колко е трудно да станеш учител - как да направим учителската професия по-привлекателна и да улесним достъпа до нея за мотивирани и способни хора

Time Schedule

10:00am - 10:30am

Hall

Привличане, обучение и задържане на учители

schedule

Галин Цоков

От каква подготовка имат нужда учителите преди и след влизането в класните стаи

Time Schedule

10:30am - 11:00am

Hall

Привличане, обучение и задържане на учители

schedule

Powered by Nescafe

Кафе пауза

Time Schedule

11:00am - 11:30am

Hall

Привличане, обучение и задържане на учители

schedule

Валентина Коринова

Как да задържим успешните учители: разказ от първо лице

Time Schedule

11:30am - 12:00pm

Hall

Привличане, обучение и задържане на учители

schedule

Красимира Райчева

Програма “Нашите пари” на Visa и развиване на финансова грамотност

Time Schedule

12:00pm - 1:00pm

Hall

Привличане, обучение и задържане на учители

schedule

Иван Стоянов

STE(A)M и добавена реалност

Time Schedule

9:00am - 10:00am

Hall

STEAM и училище в облака

schedule

Весела Герчева

Creating > coding: MindHub показват как coding не е самоцел, а реално води до продукт с реално приложение

Time Schedule

10:00am - 10:40am

Hall

STEAM и училище в облака

schedule

Весела Герчева

Kак да се вкара истинска съвременна наука в учебната програма - Future Explorers Program и космическият лагер Space Camp Turkey

Time Schedule

10:40am - 11:00am

Hall

STEAM и училище в облака

schedule

Powered by Nescafe

Кафе пауза

Time Schedule

11:00am - 11:30am

Hall

STEAM и училище в облака

schedule

Мария Атанасова

1:1 устройство за всeки ученик: Примери от две училища, където експериментират с устройство за всеки ученик с цел да се преподава без учебници

Time Schedule

11:30am - 12:15pm

Hall

STEAM и училище в облака

schedule

Панка Илиева Вълева

Технологиите вече не са само ИТ! Представяне на GEG - Google Educators Group - общност за взаимопомощ за смислено внедряване на технологии

Time Schedule

12:15pm - 12:45pm

Hall

STEAM и училище в облака

Дискусия

Time Schedule

12:45pm - 1:00pm

Hall

STEAM и училище в облака

schedule

Ива Бонева

Кое е успешното училище и какво е важно, за да развием потенциала на всяко дете

Time Schedule

9:00am - 10:00am

Hall

Успешното училище

schedule

Богой Богданов

"Agile" подход или какво би променил в училище един IT Scrum Master?

Time Schedule

10:00am - 10:30am

Hall

Успешното училище

schedule

Евгений Димитров

Училището има смисъл, когато изгражда връзки между ученето и живота

Time Schedule

10:30am - 11:00am

Hall

Успешното училище

schedule

Powered by Nescafe

Кафе пауза

Time Schedule

11:00am - 11:30am

Hall

Успешното училище

schedule

Вяра Хартарска

Как изграждаме подкрепяща среда в училище

Time Schedule

11:30am - 12:30pm

Hall

Успешното училище

schedule

Христина Дачева

Класна стая за новатори

Time Schedule

12:30pm - 1:00pm

Hall

Успешното училище

Регистрация

Time Schedule

9:00am - 9:30am

Hall

schedule

Габриел Бириш

Как частният сектор да подкрепи развиването на умения на бъдещето от ранна детска възраст?

Time Schedule

9:30am - 11:00am

Hall

Кафе пауза

Time Schedule

11:00am - 11:20am

Hall

schedule

Ваня Трайкова

Да преподаваме с мисъл за бедността: Как ранното образование изгражда уменията на бъдещето в условията на бедност?

Time Schedule

11:20am - 1:00pm

Hall